Vassel Gård

Vassel Gård, Herand, hytter og campingVassel Gård ligg idyllisk til ved Herandsvatnet, vakkert integrert i det frodige kulturlandskapet. Med utgangspunkt på Vassel Gård kan du oppleva Herand Landskapspark og Hardanger i all sin prakt.

 

Til leige 5 små hytter, 3 store hytter
kårbustad med tilsaman 42 sengeplassar.
Campingplass (med servicebygg)
Kontakt

Charlotte Bergsholm

Tel.: +47 948 05 645

Epost:
charlotte@vasselgard.no

 

 

På garden driv vi med oppdrett av villsau og har samarbeid med Mobilslakt AS som er ein meir human måte for avliving av dyra. Dette gjev oss muligheter til å foredla kjøtet på eigen gard.